Privacy Polyce

Bon dia amic, amiga,

En ocasió de l’entrada en vigor, el passat 25 de maig de 2018, del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal i amb l’objectiu de protegir les teues dades personals, és necessari que confirmes de manera expressa si desitges continuant rebent les nostres comunicacions.

La finalitat en relació al tractament de les teues dades personals que duem a terme des de Tarannà Films SL és posar-nos en contacte amb tu i mantenir-te informat sobre les nostres activitats, produccions, esdeveniments i altres notícies que pensem que poden interessar-te.

No es comunicaran les teues dades a tercers excepte per obligació legal.

Mitjançant aquest correu te proporcionem la informació bàsica que has de conèixer sobre el tractament que Tarannà Films fa de les citades dades:

– Responsable del tractament: Tarannà Films SL

– Dades de contacte: Carrer de l’Almirall Cadarso, 28, 46005 València Tel. +34 963 34 96 84, E-mail: mail@tarannafilms.com

– Base per al tractament: Consentiment exprés del titular de les dades.

– Tractament que requereix el seu consentiment: Remetre informació relacionada amb les finalitats i activitats de Tarannà Films.

– Destinataris: Contactes de Tarannà Films.

D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podràs exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint-te a mail@tarannafilms.com.

Si vols continuar rebent les nostres comunicacions no necessites fer res. En cas que NO DESITGES seguir rebent-les, pots indicar-ho en el següent enllaç:

******************************************************************************************

Buenos días amigo, amiga,

Con la entrada en vigor, el pasado 25 de mayo de 2018, del Reglamento General de Protección de Datos [RGPD (EU) 2016/679] de carácter personal y con el objetivo de proteger tus datos personales, es necesario que confirmes expresamente si deseas continuar recibiendo nuestros comunicados.

La finalidad en relación al tratamiento de tus datos personales que llevamos a cabo desde Tarannà Films SL es ponernos en contacto contigo y mantenerte informado sobre nuestras actividades, producciones, acontecimientos y otras noticias que pensamos que pueden interesarte.

No se comunicaran tus datos a terceros excepto por obligación legal.

Mediante este correo te proporcionamos la información básica que has de conocer sobre el tratamiento que Tarannà Films hace de los datos citados:

– Responsable del tratamiento: Tarannà Films

– Datos de contacto: Carrer de l’Almirall Cadarso, 28, 46005 València Tel. +34 963 34 96 84, E-mail: mail@tarannafilms.com

– Base para el tratamiento: Consentimiento expreso del titular de los datos.

– Tratamiento que requiere su consentimiento: Remitir información relacionada con las finalidades y actividades de Tarannà Films.

– Destinatarios: Contactos de Tarannà Films.
De acuerdo con los derechos que te confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiéndote a mail@tarannafilms.com

Si quieres continuar recibiendo nuestras comunicaciones no necesitas hacer nada. En caso de que NO DESEES seguir recibiéndolas, puedes indicarlo en el siguiente enlace:

******************************************************************************************

Dear Friends,

Due to the entry into force, on May 15th 2018, of the General Data Protection Regulation [GDPR (EU) 2016/679] and with the aim to protect your personal data, we need to confirm if you wish to receive our communication.

The aim Tarannà Films SL is carrying on, concerning the treatment of your personal data, is to get in contact with you and keep sending you information about our activities, festivals, events and other news that might be of your interest.

We will not communicate your data to any third party except the one included by legal obligation.

With this mail we will provide you with the basic information about the treatment that Tarannà Films will give to the above mentioned data:

– Company responsible for the treatment: Tarannà Films

– Contact: Carrer de l’Almirall Cadarso, 28, 46005 València Tel. +34 963 34 96 84, E-mail: mail@tarannafilms.com

– Basis for the treatment: Expressed consent by the owner of data.

– Treatment that needs the consent: Send information about aims and activities of Tarannà Films.

– Recipients: Contacts of Tarannà Films.

In accordance with the rights covered by the actual law on Data Protection, you can exercise your rights of access, rectification, limitation and deletion of data at mail@tarannafilms.com

If you want to continue receiving our communications, you do not have to do anything. In case you DO NOT WISH to continue receiving our notifications, please follow this link: